eolymp
Yarışlar

Introduction Contest

Segment

prb136.gif Uclarının koordinatları tam ədədlər olan parça verilmişdir. Parçanın koordinatları tam ədədlər olan nöqtələrinin sayını hesablayın.

Giriş verilənləri

Dörd ədəd-parçanın uc nöqtələrinin x1, y1, x2, y2 koordinatları. Bütün giriş verilənləri mütləq qiymətcə 2 * 109-u aşmır.

Çıxış verilənləri

Axtarılan nöqtələrin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
0 0 3 3
Çıxış verilənləri #1
4
Giriş verilənləri #2
2 1 6 3
Çıxış verilənləri #2
3