eolymp
Yarışlar

Задачі для початківців

Ədəd əks ardıcıllıqda

n tam ədədini əks ardıcıllıqda yazın.

Giriş verilənləri

Tam mənfi olmayan 64 mərtəbəli ədəd.

Çıxış Verilənləri

Ədədin əks ardıcıllıqda yazılışı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1234
Çıxış verilənləri #1
4321
Giriş verilənləri #2
100
Çıxış verilənləri #2
001