eolymp
Yarışlar

Задачі для початківців

Dəniz quldurları və sikkələr

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

n dəniz qulduruna m qızıl sikkədən ibarət xəzinəni öz aralarında ədalətli şəkildə bölmək müyəssər oldu – hər kəs öz quldur ranqına (dərəcəsinə) və stajına uyğun ona çatacaq payı aldı. Ən kiçik quldur a sikkə, hər sonrakı quldur özündən əvvəlki yoldaşından bir sikkə artıq götürdü. Axırda kapitan idi, ona planlaşdırıldığından iki dəfə artıq sikkə çatdı və aydındır ki, ondan sonra sikkə qalmadı.

Əgər am məlumdursa, kapitanla birlikdə neçə quldur var idi. Komandasız kapitan adi quldurdur, onda n > 1.

Giriş verilənləri

İki natural am (1 ≤ a ≤ 100, m < 15150) ədədləri. Bütün giriş verilənləri düzgündür.

Çıxış verilənləri

Quldurların n sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5 25
Çıxış verilənləri #1
3