eolymp
Yarışlar

Задачі для початківців

Kvadrat və nöqtələr

Tərəfi N dama olan kvadratla damalı vərəqdə koordinatları tam ədəd olan hansı ən böyük sayda nöqtələri örtmək olar?

Giriş verilənləri

Yeganə ədəd - kvadratın N (1N10000) tərəfi verilir.

Çıxış verilənləri

Örtülən nöqtələrin maksimum K sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1

Çıxış verilənləri #1
4