eolymp
Yarışlar

October 7 - BMTK Programming School, High League

Fibonaççi sətirlərinin hasil edilməsi

Növbəti rekurent düstur ilə təyin olunan n-ci Fibonaççi sətrini hasil edin:

  • f(0) = "a";
  • f(1) = "b";
  • f(n) = f(n - 1) + f(n - 2), burada "+" birləşməni bildirir.

Məsələn, f(3) = f(2) + f(1) = (f(1) + f(0)) + f(1) = "b" + "a" + "b" = "bab".

Giriş verilənləri

n (0n20) tam ədədi.

Çıxış verilənləri

n-ci Fibonaççi sətrini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
bab
Giriş verilənləri #2
5
Çıxış verilənləri #2
babbabab
Müəllif Михаил Медведев