eolymp
Yarışlar

Lesson 8. October 22 - 28. Recursive functions. Two dimentional arrays.

Yarısı

n × n massivini növbəti şəkildə dolduran proqram yazın: Əlavə diaqonalda sıfırlar, diaqonaldan üstdə ikilər, altda isə birlər durur.

Giriş verilənləri

n (n20) natural ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Göstərilən qaydada doldurulmuş massivi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
220
201
011