eolymp
Yarışlar

Робота з рядками

Üç nəfər arasında bölüşdürək!

Vasilinin yanına onun iki dostu şad xəbərlə gəldilər: onlar lotereyada N manat udmuşdular. Belə ki, lotereya dükanda ümumi alış-veriş edilərkən verildiyi üçün, onun kimə mənsub olduğunu təyin etmək mümkün olmamışdır. Uduşu bərabər bölüşdürmək qərarına gəlindi. Vasiliy uduşu düzgün bölüşdürməyin mümkünlüyünü bilmək istərdi.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə işarələrinin sayı 255-i keçməyən yekanə N natural ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Daxil edilmiş ədəd 3-ə tam bölünürsə "YES", əks halda "NO" verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1234567890987654321
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
25
Çıxış verilənləri #2
NO