eolymp
Yarışlar

Set + Multiset

İki massiv

İki massiv verilib. Birinci massivin o elementlərini çap edin ki, qiymətləri ikinci massivdə olmasın (elementlərin ardıcıllığı birinci massivdəki kimi çap edilməlidir).

Giriş verilənləri

Əvvəlcə birinci massivin elementlərinin n sayı və massivin elelemntləri verilir. Sonra ikinci massivin elementlərinin m sayı və elementləri verilir. Hər iki massivin elementlərinin sayı 100-ü aşmır. Bütün elelmentlər tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

İlk sətirdə cari elementlərin sayını, ikinci sətirdə isə birinci massivin ikinci massivdə olmayan elementlərini verilmiş ardıcıllıqda çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
3 1 3 4 2 4 12
6
4 15 43 1 15 1
Çıxış verilənləri #1
4
3 3 2 12
Mənbə Китёнок 2011 г. Ковров