eolymp

Yeni il hədiyyələri

Şaxta Baba və Qar Qıza uşaqlara n sayda hədiyyə çatdırmaq lazımdır.

Qar Qızın hər bir hədiyyəni qablaşdırmağa sərf etdiyi t1 vaxtı və Şaxta Babanın onu çatdırma t2 vaxtını bilərək bütün sifarişlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan ən az vaxtı hesablayın. Şaxta Baba öz kisəsinə yalnız bir hədiyyə bağlaması qoya bilər.

prb26

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə hədiyyələrin sayı - n (1n300) verilir. Sonrakı iki sətirin hər birində n ədəd yerləşir. İkinci sətirdə hər bir hədiyyənin qablaşdırılmasına Qar Qızın sərf etdiyi vaxtlar, 3-cü sətirdə isə Şaxta Babanın onları çatdırma vaxtları. Məlumdur ki, 0 < t1, t21000.

Çıxış verilənləri

Bütün hədiyyələrin ən az çatdırılma vaxtı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
4 4 30 6 2
5 1 4 30 3

Çıxış verilənləri #1
47