eolymp
Yarışlar

Week 1: November 2 – 8. Introduction to C language. Part 1

Almaları bölüşdürmə - 2

prb4717

n məktəbli k almanı bərabər bölüşdürdülər, bölünməyən qalanlar sabətdə qalır. Səbətdə neçə alma qalacaq?

Giriş verilənləri

İki tam nk ədədləri verilir. Bütün giriş verilənləri 1500-ü aşmır – məktəbdə az hallarda çox şagird olur və belə bir səbəti hardan tapmalı?

Çıxış verilənləri

Proqram yeganə ədədi – səbətdə qalan almaların sayını verməlidir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
14
Çıxış verilənləri #1
2
Giriş verilənləri #2
10
100
Çıxış verilənləri #2
0