eolymp
Yarışlar

Week 1: November 2 – 8. Introduction to C language. Part 1

Rəqəmlərin hasili

Üçrəqəmli ədəd verilir. Onun rəqəmlərinin hasilini hesablamalı.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə üçrəqəmli ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə verilmiş ədədin rəqəmlərinin hasilini verilməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
235
Çıxış verilənləri #1
30
Mənbə ГИА-2010 Вариант 6