eolymp
Yarışlar

Week 1: November 2 – 8. Introduction to C language. Part 1

Ortadakı rəqəm olmadan

Üçrəqəmli ədədi orta rəqəmi olmadan yazmalı.

Giriş verilənləri

Yeganə üçrəqəmli ədəd.

Çıxış verilənləri

Üçrəqəmli ədədi orta rəqəmi olmadan verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
198
Çıxış verilənləri #1
18