eolymp
Yarışlar

Week 4: November 30 – December 6. While Loop. Part 1

Üçbucaqlının perimetri

Üçbucaqlının tərəflərinin verilmiş uzunluqlarına görə onun perimetrini hesablayın.

Giriş verilənləri

Bir neçə testdən ibarətdir. Hər bir sətirdə üçbucaqlının tərəflərinin uzunluqları verilir. Tərəflərin uzunluqları müsbət həqiqi ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün ayrı sətirdə uyğun üçbucaqlının perimetrini 4 işarə dəqiqliyi ilə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6.23 5.123 7.32141
2.12 4 3.012
3 3 3.033
Çıxış verilənləri #1
18.6744
9.1320
9.0330