eolymp
Yarışlar

Заняття_4_Python

Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləmək

n tam ədəddən ibarət massiv verilir. Onun bütün ən böyük elementlərinin qiymətini ən kiçiklə, ən kiçiklərini isə ən böyüklə əvəzləyin.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (n100) ədədi verilir. Növbəti sətirdə hər biri modulca 100-ü aşmayan n sayda tam ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Yenilənmiş massivi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
3 5 -7 7 5 -9 -4
Çıxış verilənləri #1
3 5 -7 -9 5 7 -4