eolymp
Yarışlar

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Üçbucağın hündürlükləri

Tərəfləri a, b, c olan üçbucağın hündürlüklərini hesablayın.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla üç natural ədəd - üçbucağın a, b, c tərəfləri verilir. Bütün giriş verilənləri 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Aralarında boşluq işarəsi olmaqla uyğun tərəflərə endirilmiş ha, hb, hc hündürlükləri. Nəticələr onluq vergüldən sonra 2 rəqəm dəqiqliyi ilə verilməlidir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4 5
Çıxış verilənləri #1
4.00 3.00 2.40