eolymp
Yarışlar

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Sıralama enmək

Massivin elementlərini azalan sıra ilə sıralayın.

Giriş verilənləri

Giriş faylının ilk sətri 2 *109. n (1n1000) ədədini ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədləri azalan sıra ilə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
9 2 7 1 2
Çıxış verilənləri #1
9 7 2 2 1