eolymp
Yarışlar

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Rəqəmlərin ən az cəmi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

[m, n] aralığından olan natural ədədlərdən neçəsinin rəqəmlərinin cəmi ən azdır?

Giriş verilənləri

Giriş faylında iki ədəd-mn (1mn10^6) verilir.

Çıxış verilənləriÇıxış faylında bir ədədi- cavabı yazmaq lazımdır.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
1 100
Çıxış verilənləri #1
3