eolymp
Yarışlar

Week 9: January 11 - 17. Pointers. References

Minimum və maksimum

İki natural ədədin minimumunu və maksimumunu tapın.

Giriş verilənləri

İki ab (a, b109) natural ədədləri.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə ab natural ədədlərindən əvvəlcə ən kiçiyini, sonra isə ən böyüyünü verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 2

Çıxış verilənləri #1
2 4
Giriş verilənləri #2
10 100
Çıxış verilənləri #2
10 100