eolymp
Yarışlar

Week 9: January 11 - 17. Pointers. References

Ən kiçik və ən böyüyün cəmi

Elementləri tam ədəd olan birölçülü A massivi verilmişdir. Bu massivin ən kiçik və ən böyük elementlərinin cəmini müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə massivin elementlərinin sayı olan natural n (n100) ədədi verilir. İkinci sətirdə isə aralarında boşluq işarəsi olmaqla hər birinin qiyməti mütləq qiymətcə 100-ü aşmayan ədəd olan massiv elementlərinin özü verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə sətirdə bir ədəd - məsələnin cavabı verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4
1 2 3 4
Çıxış verilənləri #1
5
Mənbə ГИА-2010 Вариант 28