eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Ədədin rəqəmlərinin cəmi

Tam ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın.

Giriş verilənləri

32 mərtəbəli n (ədəd mənfi də ola bilər) ədədi.

Çıxış verilənləri

n ədədinin rəqəmlərinin cəmini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
321
Çıxış verilənləri #1
6