eolymp
Yarışlar

PP2. Week 2: March 8 - 14

Küləkli hava

prb5717

Pyataçok çəmənlikdə uzanaraq xışıldayan otları seyr edirdi. O başa düşdü ki, otlar ona görə xışıldayırlar ki, çünkü külək əsir və o otlara görə küləyin gücünü necə ölçmək lazım gəldiyini düşündü. Küləyin gücü, Pyataçoka görə hazırda ən yüksək və ən alcaq otların hündürlüklərinin fərqi kimi başa düşülür.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə Pyataçokun seyr etdiyi otların sayını ifadə edən n ədədi verilir. Növbəti sətirdə otların hündürlüklərini ifadə edən böşluqla ayrılmış n sayda ədəd verilir.

Bütün giriş verilənləri natural ədədlərdir, 100-ü aşmırlar, belə ki, Pyataçok çox saymağı xoşlamırdı və sadə bir səbəbdən bunu bacarmırdı - o ömrü boyu hələ 100-dən böyük ədədlərlə rastlaşmamışdır.

Çıxış verilənləri

Pyataçokun təyininə görə küləyin gücünü çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
14
3 6 5 3 5 5 4 5 4 3 2 3 6 4
Çıxış verilənləri #1
4
Müəllif Анатолий Присяжнюк
Mənbə 2-й этап Всеукраинской олимпиады по информатике 2013-2014 уч.г. 8 кл. г. Бердичев