eolymp
Yarışlar

PP2. Week 3: March 15 - 21

Düzbucaqlının perimetri

Düzbucaqlının perimetrini hesablayın.

Giriş verilənləri

Dördbucaqlının tamqiymətli ab (1a, b1000) tərəfləri.

Çıxış verilənləri

Dördbucaqlının perimetrini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4
Çıxış verilənləri #1
14
Müəllif Михаил Медведев