eolymp
Yarışlar

PP2. Week 3: March 15 - 21

Nöqtənin düzxəttə aid olması

Nöqtənin Ax + By + C = 0 tənliyi ilə verilmiş düzxəttə aid olub olmamasını yoxlamalı.

Giriş verilənləri

Beş ədəd - nöqtənin koordinatları x, y və düzxəttin tənliyinin A, B, C əmsalları verilir (AB - nin eyni anda sıfra bərabər olmadığına zəmanət verilir).

Çıxış verilənləri

Nöqtə düzxəttə daxildirsə, "YES", əks halda "NO" verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 7 -2 1 -1
Çıxış verilənləri #1
YES