eolymp
Yarışlar

PP2. Week 3: March 15 - 21

Vektorlar arası bucaq

İki vektor arasındakı bucağı hesablayın.

Giriş verilənləri

İki isıfır olmayan vektorun koordinatları verilir. Bütün verilənlər modulca 10000-i aşmır.

Çıxış verilənləri

İki vektor arasındakı istiqamətlənməmiş bucağın qiymətini onluq nöqtədən sonra 5 rəqəm saxlamaqla hesablamalı. Çıxışa verilən ədəd [0; π] intervalında olmalıdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
2 1 3 5
Çıxış verilənləri #1
0.56673