eolymp
Yarışlar

PP2. Week 4: March 29 - April 4

Diaqonallar

n × n ölçülü kvadrat cədvəldə əsas və tərs diaqonallarda yerləşən ədədlərin cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

Əvvəlcə n (1n500) ədədi, sonra isə n × n matrisi daxil edilir. Matrisin elementləri modulca 105-i aşmır.

Hansı dioqanalın necə adlandırıldığını başa düşmək üçün ikinci nümunə testə diqqətlə baxın.

Çıxış verilənləri

Əvvəlcə əsas diaqonalın, sonra isə tərs diaqonalın elementlərinin cəmini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
451
Çıxış verilənləri #1
451 451
Giriş verilənləri #2
4
134 475 30 424
303 151 419 235
248 166 90 42
318 237 184 36
Çıxış verilənləri #2
411 1327

Şərh: Hansının hansı diaqonal olduğunu anlamaq üçün ikinci misala diqqətlə baxın.