eolymp
Yarışlar

PP2. Week 4: March 29 - April 4

Sətrin uzunluğu

Sətir verilmişdir. Onun uzunluğunu tapın.

Giriş verilənləri

100 simvoldan çox olmayan tək sətir.

Çıxış verilənləri

İlk sətirdə verilmiş sətri, ikinci sətirdə isə onun uzunluğunu çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
Programming Principles 1
Çıxış verilənləri #1
Programming Principles 1
24
Giriş verilənləri #2
This is a cat.
Çıxış verilənləri #2
This is a cat.
14