eolymp
Yarışlar

PP2. Week 7: April 19 - 25

Düzbucaqlı

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Düzbucaqlının perimetr və sahəsini hesablayın.

Giriş verilənləri

Hər bir sətir ayrıca bir testdir və düzbucaqlının n uzunluğunu və m enini (1n, m1000) ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün tək sətirdə düzbucaqlının perimetrini və sahəsini verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3 1
5 3
10 7
Çıxış verilənləri #1
8 3
16 15
34 70