eolymp
Yarışlar

Graph representation

Asılı təpələrin sayı 1

Sadə istiqamətlənməmiş çəkisiz qraf verilib. Onda olan asılı təpələrin sayını hesablayın. Təpə o zaman asılı adlanır ki, onun dərəcəsi 1 olsun.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (1n1000) ədədi verilir. Növbəti n sətirdə qonşuluq matrisi verilir.

Çıxış verilənləri

Qrafdakı asılı təpələrin sayını verməli.

prb5080.gif

Zaman məhdudiyyəti 3 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
0 1
1 0
Çıxış verilənləri #1
2
Giriş verilənləri #2
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Çıxış verilənləri #2
0