eolymp
Yarışlar

Graph representation

Təpələrin dərəcəsi

Sadə istiqamətlənməmiş qraf qonşuluq matrisi ilə verilmişdir. Qrafın bütün təpələrinin dərəcəsini tapın.

Giriş verilənləri

Giriş faylının ilk sətrində n (1n100) ədədi verilir. Sonra qonşuluq matrisini əks etdirən, hər birində n element olan n sətir verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına hər bir təpənin dərəcəsini ifadə edən n ədəd verməli.

prb4764.gif

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
0 1 0
1 0 1
0 1 0
Çıxış verilənləri #1
1
2
1