eolymp
Yarışlar

PP1 Week 1 Contest 1

abc

Birinci sətirdə bir dənə а hərfini verin. İkinci sətirdə iki dənə b hərflərini verin. Üçüncü sətirdə üç dənə c hərflərini verin.

Giriş verilənləri

Giriş verilənləri yoxdur.

Çıxış verilənləri

а, bc hərflərini nümunədə göstərildiyi kimi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
Çıxış verilənləri #1
a
bb
ccc