eolymp
Yarışlar

PP1 Week 1 Contest 2

Əks ədəd

Tam ədədi daxil edin və onun əksi olan ədədi çap edin.

Giriş verilənləri

1018-i aşmayan tam n ədədi.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədin əksi olan ədədi çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
10
Çıxış verilənləri #1
-10
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"