eolymp
Yarışlar

PP1 Week 1 Contest 2

İkirəqəmli ədədin rəqəmlərinin yerdəyişməsi

İkirəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun rəqəmlərinin yerdəyişməsindən alınan ədədi verin.

Giriş verilənləri

Yeganə ikirəqəmli natural n (10n99) ədədi.

Çıxış verilənləri

n ədədinin rəqəmlərinin yerdəyişməsindən alınan ədədi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
83
Çıxış verilənləri #1
38
Mənbə Ramin Textbook Z1.3