eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Contest 1

Ədədə bölünmə

n natural ədədi verilmişdir. O həm a-ya, həm də b-yə bölünürmü?

Giriş verilənləri

109-u aşmayan n, a, b ədədləri.

Çıxış verilənləri

n həm a-ya, həm də b-yə bölünürsə "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
12 4 6
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
10 5 6
Çıxış verilənləri #2
NO