eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Contest 2

Dördrəqəmli polindrom

Dördrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun palindrom olmasını təyin edin. Natural ədəd soldan sağa və sağdan sola eyni oxunarsa, palundromdur. Məsələn, 2332 ədədi palindromdur.

Giriş verilənləri

Dördrəqəmli natural n ədədi.

Çıxış verilənləri

n ədədi palindromdursa "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2332
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
5446
Çıxış verilənləri #2
NO