eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Contest 2

İki ardıcıl rəqəmi

Dördrəqəmli ədəd verilir. Onun tərkibində ardıcıl gələn 37 rəqəmlərinin olmasını təyin edin.

Giriş verilənləri

Dördrəqəmli ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədədin tərkibində ardıcıl gələn 37 rəqəmləri olarsa "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1378
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
3478
Çıxış verilənləri #2
NO