eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Contest 2

Heç olmazsa bir tək rəqəm

Dördrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun tərkibində heç olmazsa bir tək rəqəmin olmasını təyin edin.

Giriş verilənləri

Bir dördrəqəmli ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədədin tərkibində heç olmazsa bir tək rəqəm varsa "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2345
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
8824
Çıxış verilənləri #2
NO