eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 1

Bir neçə həqiqi ədədlərin cəmi

Dörd həqiqi ədəd verilmişdir. İlk ikisinin, ilk üçünün və hamısının cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

Dörd həqiqi ədəd.

Çıxış verilənləri

İlk sətirdə ilk iki ədədin cəmini çap edin. İkinci sətirdə ilk üç ədədin cəmini çap edin. Üçüncü sətirdə bütün ədədin cəmini çap edin. Bütün cəmləri 4 onluq işarə dəqiqliyi ilə verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3.678 1.2345 3.4566 -0.1236
Çıxış verilənləri #1
4.9125
8.3691
8.2455