eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 1

Ən kiçik bölən

Verilmiş n natural ədədinin 1-dən fərqli ən kiçik bölənini çap edin.

Giriş verilənləri

n (1 < n < 231) natural ədədi.

Çıxış verilənləri

n ədədinin 1-dən fərqli ən kiçik bölənini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
21
Çıxış verilənləri #1
3
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"