eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 2

Həqiqi ədədlərin cəmi

Üç həqiqi ədəd verilmişdir. Onların cüt-cüt cəmlərini tapın.

Giriş verilənləri

Üç həqiqi x, y, z ədədləri.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə x + y, x + zy + z cəmlərini 4 onluq işarə dəqiqliyi ilə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1.2345 3.4566 -0.1236
Çıxış verilənləri #1
4.6911 1.1109 3.3330