eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 2

Bütün təklər

Natural n ədədi verilmişdir. n-dən kiçik olan bütün natural tək ədədləri artma ardıcıllığında çap edin.

Giriş verilənləri

Natural n (n > 1) ədədi.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə n-dən kiçik olan bütün natural tək ədədləri artma ardıcıllığında çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
8
Çıxış verilənləri #1
1 3 5 7
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"