eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 2

Наибольший делитель

Для заданного натурального числа n выведите его наибольший делитель, отличный от n.

Входные данные

Одно натуральное число n (1 < n < 2147000000).

Выходные данные

Выведите наибольший делитель числа n, отличный от n.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
21
Çıxış verilənləri #1
7
Giriş verilənləri #10
2100000017
Çıxış verilənləri #10
1
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"