eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 2

Fərqli rəqəmləri olan ədəd

a-dan b-yə qədər fərqli rəqəmləri olan bütün dördrəqəmli ədədləri çap edin.

Giriş verilənləri

İki ab (1000ab9999) tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə a-dan b-yə qədər fərqli rəqəmləri olan ədədləri çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2000 2015
Çıxış verilənləri #1
2013 2014 2015 
Giriş verilənləri #2
9875 9999
Çıxış verilənləri #2
9875 9876