eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 2

Dördrəqəmli Armstronq ədədləri

Dördrəqəmli ədəd onun rəqəmlərinin dördüncü dərəcədən cəmi özünə bərabər olarsa, Armstronq ədədi adlanır. Məsələn, 8208 = 84 + 24 + 04 + 84 Armstronq ədədidir. a-dan b-yə qədər bütün Armstronq ədədlərini çap edin.

Giriş verilənləri

ab (1000ab9999) tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

a-dan b-yə qədər bütün Armstronq ədədlərini tək sətirdə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1000 3000
Çıxış verilənləri #1
1634