eolymp
Yarışlar

PP1 Week 3 Contest 2

#Düzbucaqlı

n natural ədədi verilmişdir. Nümunədə göstərildiyi kimi # simvollarından ibarət n * 3 ölçülü düzbucaqlını çap edin.

Giriş verilənləri

n (n100) natural ədədi.

Çıxış verilənləri

# simvollarından ibarət n * 3 ölçülü düzbucaqlını çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
###
###

Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"