eolymp
Yarışlar

Math problems 6-8 grade

n! yazılışının sonundakı sıfırlar

n faktorial ədədinin yazılışındakı sıfırların sayını tapın.

Giriş verilənləri

Bir n (1n2*109) ədədi.

Çıxış verilənləri

n! yazılışının sonundakı sıfırların sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
12
Çıxış verilənləri #2
2