eolymp
Yarışlar

Прості числа

Sadə ədədlər

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

m-dən n-ə qədər diapazonda bütün sadə ədədləri verməli.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə boşluqla ayrılmış mn (2mn300 000) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Sadə ədədlərin hər birini artan ardıcıllıqda ayrı-ayrı sətirlərdə verməli. Əgər m-dən n-ə qədər diapazonda sadə ədədlər yoxdursa, "Absent" (dırnaq işarələri olmadan) verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2 5
Çıxış verilənləri #1
2
3
5
Giriş verilənləri #2
4 4
Çıxış verilənləri #2
Absent