eolymp
Yarışlar

Азербайджан - подготовка. Март 10

Bölünəni tapmaq

Hər biri 15000-dən böyük olmayan n sayda natural ədəd verilmişdir. Onların fərqli olması vacib deyil (iki və ya daha çox ədəd eyni ola bilər). Bu ədədlərin içərisindən elə few (1fewn) sayda ədəd seçmək lazımdır ki, onların cəmi n-ə qalıqsız bölünsün (başqa sözlə, hər hansı k ədədi üçün n * k = “seçilmiş ədədlərin cəmi”).

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n (n10000) ədədi yerləşir. Sonrakı n sayda sətrin hər birində verilmiş ədədlərdən biri yerləşir.

Çıxış verilənləri

Əgər tələb olunan ədədlər çoxluğu tapılmırsa, onda çıxışa 0 verin. Əks halda birinci sətirdə seçilmiş ədədlərin sayını, sonra isə həmin ədədlərin özlərini (hər birini ayrıca sətirdə) ixtiyari ardıcıllıqla verin. Əgər tələb olunan xassəli birdən artıq ədədlər çoxluğu olarsa, onda onlardan ixtiyari birini çıxışa verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
1
2
3
4
1
Çıxış verilənləri #1
2
2
3
Müəllif Dmitry Filimonenkov
Mənbə 1999 III Ural Collegiate Programming Contest, Ekaterinburg, March 19 - 20, Problem E