eolymp
Yarışlar

Техника двух указателей

“Ən yaxşı” komanda

Bu gün n proqramçı bir araya gəldilər. Hər bir proqramçının gücünü göstərən reytinq göstəricisi var. Reytinqlər 0-dan 109-a qədər tam ədədlər ola bilər. Sizin də bir proqramçı olaraq m reytinqiniz var. Siz bu proqramçılardan iki nəfəri öz komandanıza almaq istəyirsiniz. Bu ikilini elə seçmək lazımdır ki, onların reytinqlərinin cəmi maksimum olsun, lakin cəm sizin reytinqinizi keçməsin, çünki siz komandanın əsas hissəsi olmaq istəyirsiniz.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə iki tam ədəd n (2n105) - proqramçıların sayı və m (0m109) - sizin reytinqiniz verilir. İkinci sətirdə boşluqla ayrılmış n tam ədəd r1, r2, ... rn (0ri109) - proqramçıların reytinqləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa bir tam ədəd – seçdiyiniz ikilinin reytinqləri cəmini, belə ikili seçmək mümkün olmadıqda isə -1 verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 8
5 3 4 6 5
Çıxış verilənləri #1
8
Giriş verilənləri #2
7 19
8 4 25 1 20 5 12
Çıxış verilənləri #2
17
Giriş verilənləri #3
4 76
38 41 39 40
Çıxış verilənləri #3
-1
Mənbə Azərbaycan Respublika Olimpiadasının yarımfinalı 2018-2019