eolymp
Yarışlar

Техника двух указателей

Ən çox su olan konteyner

n uzunluqlu height massivi verilir. n sayda şaquli düz xəttlər var və i-ci düz xəttin uc nöqtələri (i, 0) və (i, heighti) nöqtələridir.

Elə iki düz xətt tapın ki, x koordinatı boyunca onlar arasındakı konteynerin saxlaya biləcəyi suyun miqdarı maksimal olsun.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n ədədi verilir (n105) - height massivinin ölçüsü. İkinci sətirdə 109-dan böyük olmayan n sayda natural ədəd verilir - height massivinin elementləri.

Çıxış verilənləri

Çıxışa suyun maksimal miqdarını verin.

prb11247.gif

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
9
1 8 6 2 5 4 8 3 7
Çıxış verilənləri #1
49