eolymp
Yarışlar

Комбинаторика. Формула

Üçbucaqlar

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Mişa üçbucaqlar çəkməyi xoşlayırdı, lakin o bunu qeyri-adi üsulla edirdi. Əvvəlcə ixtiyari üçbucaq çəkir, sonra ucbucağın hər tərəfini n sayda bərabər hissələrə bölür və ayırma nöqtələrindən üçbucağın tərəflərinə paralel xətlər çəkir. Nəticədə bərabər ölçülü ücbucaqlar alınır. Mişaya onun çəkdiyi sonuncu şəkildəki eyni ücbucaqların sayını təyin etməkdə gömək edin.

Giriş verilənləri

n (0 < n < 2 * 10^9) tam ədədi

Çıxış verilənləri

Bərabər üçbucaqların maksimum sayını verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
4